Kontakti   
     Par Asociāciju
     Aktualitātes
     Valde
     
Uzņemšanas un sertificēšanas kārtība
     Biedru reģistrs
     Statūti un nolikumi
     Ētikas kodekss
     Kontakti
     Vērtīgas saites
 
 
 
 

Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija

Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija ir biedrība, kura ir dibināta 2001.gada 26.janvārī ar mērķi īstenot nodokļu konsultantu profesionālo pašpārvaldi, izstrādāt nodokļu konsultantu profesionālās ētikas kodeksu un citus Asociācijas biedru profesionālo darbību regulējošus aktus.

Asociācijas dibinātāju vidū ir nodokļu konsultanti, juristi, zvērināti advokāti un revidenti. Kopš dibināšanas Asociācija ir uzņēmusi jaunus biedrus, un tagad Asociāciju pārstāv jau vairāk nekā simts biedri, kas, tāpat kā tās dibinātāji, pārstāv galvenokārt Latvijas lielākās auditorfirmas (PricewaterhouseCoopers; KPMG; Rödl & Partner; Deloitte & Touche; Ernst & Young Baltics, Kodoliņš, Ostaškovs un Partneri, SIA Komercpadoms u.c.), kuru viens no sniegtajiem pakalpojumiem ir nodokļu konsultācijas.

Saskaņā ar Asociācijas statūtiem par Asociācijas biedru var kļūt jebkura fiziska persona:
  1. kurai ir asociācijas valdes atzīta vismaz trīs gadu praktiskā darba pieredze:
    • profesionālo nodokļu konsultāciju jomā;
    • vai pedagoģiskajā un zinātniskajā darbībā nodokļu jomā;
    • vai ar valdes lēmumu pielīdzināta pieredze grāmatvedības, revīzijas vai juridisko pakalpojumu sniegšanas jomā.
  2. kura ir ieguvusi augstākās izglītības diplomu Latvijas Republikā vai ārvalstīs, kas apstiprina valsts akreditētas ekonomikas studiju programmas apguvi vai jurisprudences studiju programmas apguvi, vai šajās specialitātēs ieguvusi bakalaura, maģistra vai doktora grādu;
  3. par kuru valde ir pieņēmusi lēmumu par uzņemšanu Biedrības biedru sastāvā.
Biedra kandidāts Valdei iesniedz motivētu iesniegumu, kā arī izglītības un profesionālās darbības aprakstu.

Nākotnes mērķi:
1. Nodokļu profesionāļiem dalība Asociācijā jāuzskata par svarīgu savas karjeras sastāvdaļu;
2. Nodokļu profesionāļu darba devējiem Asociācija jāuztver kā svarīgākā kvalifikācija;
3. Likumdevējiem un nodokļu administrācijai Asociācija jāuzskata par svarīgāko konsultatīvo organizāciju;
4. Panākt situāciju, lai nodokļu maksātājs, izvēloties nodokļu konsultantu, priekšroku dotu Asociācijas biedriem.


 
    Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija Tallinas iela 35b-9a, Rīga LV-1012, t.(+371)20270533, lnka@lnka.lv, Konts: A/S Swedbank, LV98HABA0551000950890   
Design - Terra Virtuala